en / cz

GUARANT International začal poskytovat služby asociačního managementu jako první v České republice, již od roku 2003. Za toto 17leté období náš tým Association House nasbíral řadu cenných zkušeností, jednotlivé služby stále rozvíjíme a dbáme především na individuální a osobní přístup a vysokou kvalitu našich služeb.

Strategický význam asociačního managementu pro naše klienty stále vzrůstá, proto jsme úspěšně zavedli pro tento segment samostatnou značku – Association House.

Asociační management charakterizuje řízení asociace (odborné společnosti, spolku, nadace) a zahrnuje v sobě analýzu stávajícího stavu, stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů, vytvoření strategického plánu a rozpočtu. Jednotlivé činnosti dále obsahují správu a rozšíření členské základny, finanční poradenství, sponzoring, podporu vzdělávání členů, celkové zajištění pracovních jednání a schůzek, marketing asociace a v neposlední řadě i každodenní sekretariát.

Pečlivě naplánovaný vzdělávací program pro asociační manažerky, kterým tým Association House každoročně prochází, nám umožňuje stát se našim klientům opravdovým partnerem, konzultantem a oporou. Aktivně se zajímáme o nové trendy v této oblasti, sledujeme vývoj asociačního managementu v zahraničí a pomáháme aplikovat změny v řízení asociace i našim klientům.

Využíváme moderní technologie při správě členské databáze i při komunikaci se členy. Naší snahou je postupovat efektivně a ekonomicky.

Kontaktujte nás pro bližší informace a přesvědčte se sami, že jsme správným partnerem pro budoucnost Vaší asociace.

Naše služby

 • Rozvoj a vedení členské základny
 • Identifikace zajímavých členských benefitů
 • Nastavení efektivní interní komunikace
 • Rozšíření členské základny
 • Podpora úzké spolupráce mezi členy
 • Zpracování rozpočtu
 • Tvorba konceptu sponzoringové strategie
 • Práce s databází partnerů společnosti
 • Zajištění komunikace s partnery
 • Návrh dalších příležitostí – dary, granty, dotace
 • Transparentní vyúčtování a finanční reporty
 • Vedení účetnictví
 • On-line marketing, sociální sítě a IT podpora
 • Vlastní membership systém CLAUDiN
 • Elektronické volby
 • Online knihovna
 • Mobilní aplikace
 • Telekonference/Videokonference
 • Webináře
 • Správa webových stránek
 • Elektronická archivace dokumentů
 • Sociální sítě
 • Elektronický newsletter, dotazníky
 • Podpora a organizace systému vzdělávání
 • Pořádání webinářů
 • Příprava žádostí o cestovní granty
 • Organizace seminářů, workshopů a školení
 • Pomoc s přípravou vzdělávacího plánu
 • Zajištění studijních stáží
 • Guidelines
 • Zastoupení na kongresech a dalších akcích
 • Příprava propagačních materiálů
 • Organizace Setkání s partnery společnosti
 • Návrh, realizace a profesionální zastoupení na stánku společnosti
 • Organizace doprovodných akcí
 • Konzultace a komplexní správa společnosti
 • Administrativa a každodenní provoz
 • Správa a archivace dokumentů
 • Strategické plánování
 • Právní konzultace
 • GDPR poradenství
 • Kompletní řešení pro elektronické volby
 • Vlastní volební online systém
 • Certifikát pro bezpečnost systému
 • Výrazná úspora finančních prostředků
 • Nulová chybovost
 • Výsledky k dispozici ihned po skončení voleb
 • Logistika a další podpora při přípravě jednání
 • Příprava agendy a zápisu z jednání
 • Pravidelný reporting o činnosti asociačního managementu
 • Cestovní služby
 • Zajištění místa konání
 • Zajištění telekonference/videokonference

Reference

Zahájení spolupráce: listopad 2013

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • žádná administrativní podpora výboru společnosti

Co jsme zavedli a vylepšili

 • pravidelná aktualizace webových stránek společnosti
 • viditelný nárůst návštěvnosti webových stránek
 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • pravidelná komunikace se světovou (WFN) a evropskou (EAN) neurologickou společností
 • pravidelná komunikace se členy
 • reprezentace ČNS na národních sjezdech a osobní komunikace se členy

Zahájení spolupráce: listopad 2013

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • chybějící emailové adresy na většinu členů společnosti
 • žádná administrativní podpora výboru společnosti
 • nedostatek finančních prostředků na další rozvoj

Co jsme zavedli a vylepšili

 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • aktualizace databáze členů společnosti
 • viditelný nárůst návštěvnosti webových stránek
 • navázání úspěšné spolupráce s partnery společnosti
 • rozšíření členských benefitů
 • reprezentace ČSORL na národních sjezdech a osobní komunikace se členy

Zahájení spolupráce: březen 2014

Před zahájením spolupráce

 • zastaralé a nefunkční webové stránky bez členské zóny a online plateb
 • nefunkční systém pro správu členské databáze
 • přes 1.000 neroztříděných dokumentů z minulých let
 • využívání zdarma přístupného online volebního systému bez ochrany citlivých dat
 • sporadická komunikace se členy společnosti

Co jsme zavedli a vylepšili

 • nové webové stránky se členskou zónou
 • nový systém pro správu členské databáze s benefitem pro členy ve formě víceletého členství se slevou
 • online platby členských poplatků
 • veškeré důležité dokumenty z minulých let roztříděny a zpřístupněny členům výboru na společném uložišti
 • poskytnutí zabezpečeného online volebního systému pro volby v roce 2014
 • pravidelná komunikace se členy – zajištěn sekretariát s denní pracovní dobou a pravidelná komunikace se členy společnosti na sociálních sítích a formou newsletteru

Zahájení spolupráce: leden 2015

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • zastaralé a nefunkční webové stránky bez členské zóny
 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • sporadická spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

Co jsme zavedli a vylepšili

 • nové webové stránky se členskou zónou
 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • posílení spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

Přinášíme Vám rozhovor s prof. MUDr. Richardem Češkou CSc., předsedou České internistické společnosti ČLS JEP o podpoře s vedením sekretariátu, která umožnila výboru koncentrovat se na odbornou stránku společnosti.

V čem spatřujete největší podporu asociačního managementu?

„Všichni členové výboru České internistické společnosti vykonávají svou funkci ve společnosti na dobrovolnické bázi, tedy ve svém volném čase vedle svého zaměstnání. Časové možnosti výboru a stejně tak mé jsou proto omezené a zde vidím hlavní přínos spolupráce s firmou GUARANT International. Mohu se více koncentrovat na odbornou stránku a soustředit se tak na hlavní cíl naší společnosti, kterým je rozvoj a posílení oboru interní medicína.”

Jak vnímáte spolupráci s týmem ve společnosti GUARANT International?

„Tým asociačního managementu má jasné kompetence a předem rozdělené oblasti, na kterých spolupracujeme. Vyhovuje mi flexibilita, pečlivost a vstřícný postoj. Původně dodavatelský vztah tak přerostl v partnerství, ve kterém nám jde o společný cíl, který se nám daří naplňovat. Jsem spokojený, vím, že v tomto týmu mám oporu a mohu se na plnění dohodnutých kroků plně spolehnout.”

Jaké mají odborné společnosti nástroje pro rozvoj svého oboru?

„Především jsou to aktivní a zapálení kolegové, kterým osud jejich oboru není lhostejný. Jako velice potřebné je vytvoření silné komunity, ve které dochází k diskuzím a předávání informací a zkušeností. Posílení oboru interní medicíny neznamená jen směrem dovnitř, ale i ven, směrem k institucím, veřejnosti, ale také do zahraničí.”

Vidíte výrazný rozdíl mezi internou zde v našich podmínkách a v ostatních zemích EU?

„Interna u nás je na velice dobré odborné úrovni. Máme propracovaný systém celoživotního vzdělávání. Lékaři se vzdělávají na kongresech, sympoziích, seminářích, ale i moderně, elektronicky. I v těchto směrech je jejich partnerem odborná společnost, tedy naše ČIS. Vychováváme tak lékaře, kteří obstojí v porovnání s lékaři například v Německu nebo Belgii. Jejich znalosti a zkušenosti můžeme posoudit i na mezinárodních kongresech všeobecné interny a jednotlivých specializovaných oborů z interny vzešlých.”

„Díky asociačnímu managementu mám tak čas se věnovat i vztahům se zahraničními společnostmi a posilovat tak naši spolupráci.”

Please describe how ESPA has developed/grown with Association House.

“ESPA was pretty strong in organizing conferences. However, it was stressful because working with a different PCO every year means too much additional workload. Since working with a permanent PCO, our lives became easier and allowed us to focus more on our core business.”

What does ESPA value the most when working with Association House?

“Association House is a reliable partner. What we as a scientific nonprofit organization needs most is a loyal and reliable partner. That’s what we appreciate the most.”

Are there any measurable changes that ESPA can see (or which area has had the most significant change)?

“There are a number of measurable parameters like the steady growth via recognition by social media. Facebook followers have gone from 220 followers to 370 followers in the past six months all due to consistency, activity, and engagement.
We also started a LinkedIn page and will start to create more content for that.
Our member numbers have also increased by 20% over the past year due more consistency, reliability, communication amongst members, and better events per year.”

Naši klienti


Jsme členy

Jsme partnery

Partnerské prostory

Aktuálně

Kontakt

Association House
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448, E-mail: info@associationhouse.cz

Vzdělávání týmu Association House

Social Media pro neziskové organizace
Google Analytics
WordPress – základy administrace webů
Business English
Prodejní dovednosti
Associations World Congress
IMEX – Associations Day
Time management
Prezentační dovednosti
Sponzoring
Microsoft Excel

Alice Foldynová
Ředitelka pro asociační management
foldynova@associationhouse.cz

Kateřina Váchová
Manažerka rozvoje asociací
vachova@associationhouse.cz

Zuzana Kuráňová
Manažerka rozvoje asociací
kuranova@associationhouse.cz

Lenka Nováková
Manažerka rozvoje asociací
novakova@associationhouse.cz

Denisa Svátková
Manažerka rozvoje asociací
svatkova@guarant.cz

Lucie Šmídová
Manažerka rozvoje asociací
smidova@associationhouse.cz

Veronika Kincová
Manažerka rozvoje asociací
kincova@associationhouse.cz

Barbora McBurney
Manažerka rozvoje asociací
mcburney@associationhouse.cz