en / cz

GUARANT International začal poskytovat služby asociačního managementu jako první v České republice, již v roce 2003.

Strategický význam asociačního managementu pro naše klienty stále vzrůstá, proto jsme úspěšně zavedli pro tento segment samostatnou značku – Association House.

Součástí komplexu služeb pro efektivní rozvoj Vaší společnosti je sponsorship management pro získání potřebných finančních prostředků, rozvoj benefitů pro členy, efektivní komunikace s odbornou i laickou veřejností a posílení vztahů k ostatním subjektům ve vašem oboru.

První asociací, o kterou od roku 2003 pečujeme, je Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO).

Jsme správným partnerem pro budoucnost Vaší asociace.

Naše služby


 • Rozvoj a rozšíření členské základny
 • rozvoj a rozšíření členské základny
 • vytvoření zajímavých členských benefitů
 • upevňování interní komunikace
 • profesní růst a vzdělávání členů
 • podpora diskuzních fór
 • Sponzoring a finanční management
 • předložíme návrh sponzoringové strategie
 • vytvoříme databázi sponzorů a partnerů
 • partnery oslovíme, zajistíme administrativní služby
 • vyhledáme další příležitosti – dary, granty, dotace
 • následné vyúčtování vedeme transparentně

 

 • Online marketing a social media
 • navrhneme nástroje pro posílení jména asociace
 • předložíme plán projektů
 • vytvoříme efektivní marketing
 • využíváme moderní technologie
 • Ochrana osobních údajů
 • Konzultační činnost v rámci GDPR
 • Nastavení požadované úrovně ochrany dat
 • Kvalifikovaný personál
 • Zajištění výborových schůzí
 • Logistika a požadované technické vybavení
 • Příprava agendy a zápisu z jednání
 • Cestovní služby
 • Komplexní administrativní podpora
 • administrativa a každodenní provoz
 • organizace a zajišťování výborových schůzí
 • strategické plánování
 • zajištění valných shromáždění
 • organizace voleb

Reference

Zahájení spolupráce: listopad 2013

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • žádná administrativní podpora výboru společnosti

Co jsme zavedli a vylepšili

 • pravidelná aktualizace webových stránek společnosti
 • viditelný nárůst návštěvnosti webových stránek
 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • pravidelná komunikace se světovou (WFN) a evropskou (EAN) neurologickou společností
 • pravidelná komunikace se členy
 • reprezentace ČNS na národních sjezdech a osobní komunikace se členy

Zahájení spolupráce: listopad 2013

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • chybějící emailové adresy na většinu členů společnosti
 • žádná administrativní podpora výboru společnosti
 • nedostatek finančních prostředků na další rozvoj

Co jsme zavedli a vylepšili

 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • aktualizace databáze členů společnosti
 • viditelný nárůst návštěvnosti webových stránek
 • navázání úspěšné spolupráce s partnery společnosti
 • rozšíření členských benefitů
 • reprezentace ČSORL na národních sjezdech a osobní komunikace se členy

Zahájení spolupráce: březen 2014

Před zahájením spolupráce

 • zastaralé a nefunkční webové stránky bez členské zóny a online plateb
 • nefunkční systém pro správu členské databáze
 • přes 1.000 neroztříděných dokumentů z minulých let
 • využívání zdarma přístupného online volebního systému bez ochrany citlivých dat
 • sporadická komunikace se členy společnosti

Co jsme zavedli a vylepšili

 • nové webové stránky se členskou zónou
 • nový systém pro správu členské databáze s benefitem pro členy ve formě víceletého členství se slevou
 • online platby členských poplatků
 • veškeré důležité dokumenty z minulých let roztříděny a zpřístupněny členům výboru na společném uložišti
 • poskytnutí zabezpečeného online volebního systému pro volby v roce 2014
 • pravidelná komunikace se členy – zajištěn sekretariát s denní pracovní dobou a pravidelná komunikace se členy společnosti na sociálních sítích a formou newsletteru

Zahájení spolupráce: leden 2015

Doporučující dopis klienta ZDE

Před zahájením spolupráce

 • zastaralé a nefunkční webové stránky bez členské zóny
 • sporadická komunikace se členy společnosti
 • sporadická spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

Co jsme zavedli a vylepšili

 • nové webové stránky se členskou zónou
 • pravidelný elektronický newsletter pro členy společnosti
 • posílení spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

Přinášíme Vám rozhovor s prof. MUDr. Richardem Češkou CSc., předsedou České internistické společnosti ČLS JEP o podpoře s vedením sekretariátu, která umožnila výboru koncentrovat se na odbornou stránku společnosti.

V čem spatřujete největší podporu asociačního managementu?

„Všichni členové výboru České internistické společnosti vykonávají svou funkci ve společnosti na dobrovolnické bázi, tedy ve svém volném čase vedle svého zaměstnání. Časové možnosti výboru a stejně tak mé jsou proto omezené a zde vidím hlavní přínos spolupráce s firmou GUARANT International. Mohu se více koncentrovat na odbornou stránku a soustředit se tak na hlavní cíl naší společnosti, kterým je rozvoj a posílení oboru interní medicína.”

Jak vnímáte spolupráci s týmem ve společnosti GUARANT International?

„Tým asociačního managementu má jasné kompetence a předem rozdělené oblasti, na kterých spolupracujeme. Vyhovuje mi flexibilita, pečlivost a vstřícný postoj. Původně dodavatelský vztah tak přerostl v partnerství, ve kterém nám jde o společný cíl, který se nám daří naplňovat. Jsem spokojený, vím, že v tomto týmu mám oporu a mohu se na plnění dohodnutých kroků plně spolehnout.”

Jaké mají odborné společnosti nástroje pro rozvoj svého oboru?

„Především jsou to aktivní a zapálení kolegové, kterým osud jejich oboru není lhostejný. Jako velice potřebné je vytvoření silné komunity, ve které dochází k diskuzím a předávání informací a zkušeností. Posílení oboru interní medicíny neznamená jen směrem dovnitř, ale i ven, směrem k institucím, veřejnosti, ale také do zahraničí.”

Vidíte výrazný rozdíl mezi internou zde v našich podmínkách a v ostatních zemích EU?

„Interna u nás je na velice dobré odborné úrovni. Máme propracovaný systém celoživotního vzdělávání. Lékaři se vzdělávají na kongresech, sympoziích, seminářích, ale i moderně, elektronicky. I v těchto směrech je jejich partnerem odborná společnost, tedy naše ČIS. Vychováváme tak lékaře, kteří obstojí v porovnání s lékaři například v Německu nebo Belgii. Jejich znalosti a zkušenosti můžeme posoudit i na mezinárodních kongresech všeobecné interny a jednotlivých specializovaných oborů z interny vzešlých.”

„Díky asociačnímu managementu mám tak čas se věnovat i vztahům se zahraničními společnostmi a posilovat tak naši spolupráci.”

Please describe how ESPA has developed/grown with Association House.

“ESPA was pretty strong in organizing conferences. However, it was stressful because working with a different PCO every year means too much additional workload. Since working with a permanent PCO, our lives became easier and allowed us to focus more on our core business.”

What does ESPA value the most when working with Association House?

“Association House is a reliable partner. What we as a scientific nonprofit organization needs most is a loyal and reliable partner. That’s what we appreciate the most.”

Are there any measurable changes that ESPA can see (or which area has had the most significant change)?

“There are a number of measurable parameters like the steady growth via recognition by social media. Facebook followers have gone from 220 followers to 370 followers in the past six months all due to consistency, activity, and engagement.
We also started a LinkedIn page and will start to create more content for that.
Our member numbers have also increased by 20% over the past year due more consistency, reliability, communication amongst members, and better events per year.”

Naši klienti


Jsme členy

Jsme partnery

Partnerské prostory

Aktuálně

Kontakt

Association House
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448, E-mail: info@asociacnidum.cz

Association House Team

Naše školení

Social Media pro neziskové organizace
Google Analytics
Wordpress – základy administrace webů
Business English
Prodejní dovednosti
Associations World Congress 2016 Berlín
Associations World Congress 2017 Vídeň
IMEX – Associations Day 2016, 2017 Frankfurt